Dobra osobiste

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dóbr osobistych (m.in. wizerunku, prywatności, czci, renomy). Prowadzimy postępowania związane z roszczeniami o:

  • naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zobowiązanie osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa