E-biznes/Start-up

Kancelaria wspiera nowych przedsiębiorców w zakładaniu działalności gospodarczej oraz świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców z branży e-commerce, m.in:

 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej i dostosowanej do danego przedsiębiorcy formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przeprowadzenie całego procesu rejestracji działalności w CEiDG, KRS,
 • pomoc w znalezieniu sponsora czy innych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • reprezentację przed odpowiednimi organami lub sądami w postępowaniu rejestracyjnym działalności gospodarczej,
 • stałą obsługę i doradztwo prawne, w tym konstruowanie i negocjowanie umów z kontrahentami, sporządzanie regulaminów, porozumień,
 • usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej firmy (prawa autorskie, własność przemysłowa, domeny internetowe oraz znaki towarowe),
 • windykację należności pieniężnych,
 • obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.
 • sporządzenie regulaminu sklepu internetowego oraz analiza istniejącego regulaminu internetowego pod kątem klauzul niedozwolonych,
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, akcji charytatywnych etc.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa