Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zakresu usług obejmuje m.in.:

  • bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów,
  • negocjowanie treści umów, zmian ich postanowień i wykonania,
  • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa