Obrót nieruchomościami

Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów i doradztwo przy transakcjach,
  • przeprowadzenie procedur dotyczących m.in.: wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi), zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanawianie drogi koniecznej i innych służebności (w szczególności kwestiami związanymi ze służebnościami przesyłu, w tym negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi i zastępstwo procesowe),
  • zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
  • bieżącą obsługą prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • sprawy związaną ze współwłasnością, w tym rozliczenia między współwłaścicielami, zniesienie współwłasności.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa