Odszkodowania

Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń oraz sądowych. Pomagamy uzyskiwać:

 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe),
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,
 • odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • odszkodowania z umów ubezpieczeń,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów (np. autocasco, czy ubezpieczenie na życie).

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.

Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego - leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich,
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa