Polisolokaty

Kancelaria reprezentuje konsumentów w dochodzeniu środków, które zostały wpłacone do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Dochodzimy zwrotu pobranych przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych oraz wszystkich wpłaconych składek, utraconych w skutek niewłaściwego zarządzania.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa