Prawo budowlane

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Oferta skierowana jest zarówno do deweloperów, generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów oraz wszystkich innych podmiotów związanych z procesem budowlanym. Zakres usług obejmuje m.in.

  • ocenę stanu prawnego nieruchomości,
  • analizę planu miejscowego lub możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na użytkowanie,
  • analiza oraz sporządzenie umów o roboty budowlane, o dzieło, o prace projektowe,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących m.in. wykonania zwartych umów, odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji, kar umownych, dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty, roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych, kwestii rozwiązania umowy, roszczeń gwarancyjnych.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa