Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności:

  • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje odnośnie podejmowanych działań,
  • obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie, weryfikację i opiniowanie umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, pism sądowych,
  • tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych,
  • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
  • obecność w trakcie negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi,
  • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego,
  • usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja),

Współpracujemy z doradcami podatkowymi prowadzącymi due diligence.

Zapewniamy także szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa