Prawo konsumenckie

Usługi świadczone na rzecz Konsumentów obejmują m.in.:

  • Ocenę umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych
  • Analizę i doradztwo w zakresie umów (deweloperskich, rezerwacyjnych, sprzedaży konsumenckiej, najmu, o świadczenie usług, w tym usług turystycznych, telekomunikacyjnych etc.)
  • Reprezentowanie Konsumentów w sporach z Przedsiębiorcą (gwarancje, rękojmie, reklamacje)
  • Prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych zakresu usług handlowych, komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, monterskich, budowlanych, serwisowych etc.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa