Prawo pracy

Kancelaria zapewnia wsparcie firmy w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, obejmujące w szczególności:

  • wsparcie w kontaktach ze związkami zawodowymi,
  • rozwiązywanie sporów zbiorowych,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne.

Zapewniamy opracowanie pełnej legislacji wewnętrznej i dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, tj.:

  • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji i kontrakty menadżerskie,
  • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zfśs,
  • układy zbiorowe pracy,
  • programy dobrowolnych odejść, porozumień zakładowych, gwarancji zatrudnienia.

Wspieramy doświadczeniem przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, zapewniamy ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację. Zapewniamy pełną obsługę procesową.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa