Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach m.in. o:

  • rozwód,
  • separację,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • alimenty (zasądzenie, obniżenie, podwyższenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
  • kontakty z dziećmi (ustalenie, ograniczenie lub zakazanie),
  • powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie (adopcje).

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa