Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria świadczy pomoc przedsiębiorcom w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dotyczy to zarówno przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, wraz z doradztwem w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do upadłości, jak również obrony przed takim wnioskiem w przypadku jego złożenia przez wierzyciela.

Reprezentujemy przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przeprowadzamy postępowanie zażaleniowe, doprowadzając do skorygowania błędnych orzeczeń zapadających w pierwszej instancji.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa