Służebność przesyłu

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych np. słupów energetycznych, gazociągów, wodociągów czy linii telefonicznych. Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:

  • dochodzeniem odszkodowania za bezumowne (bez tytułu prawnego) korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego,
  • ustanowieniem za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego,
  • dochodzeniem odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych,
  • usunięciem lub przesunięciem linii elektrycznych (energetycznych), telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji, linii ciepłowniczych.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa