Windykacja należności

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia należności od Państwa dłużników:

  • dokonamy analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy, a następnie poinformujemy Państwa o przysługujących uprawnieniach,
  • skierujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty lub zaproponujemy porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia,
  • skierujemy do sądu pozew o zapłatę i będziemy reprezentować Państwa interesy w toku postępowania sądowego,
  • uzyskamy tytuł wykonawczy i skierujemy sprawę do postępowania egzekucyjnego,
  • wesprzemy Państwa merytorycznie w rozmowach u komornika.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa