Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa dotyczącego prawa autorskiego: nabywania, zbywania, ochrony czy licencjonowania utworów.

Usługi kancelarii obejmują swoim zakresem opiniowanie, tworzenie i negocjowanie m.in. umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych oraz umów dotyczących know-how.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa