WYNAGRODZENIE

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 150 zł, w zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego i prawnego sprawy.

W przypadku zlecenia sprawy do poprowadzenia koszt pierwszej porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia.
Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponuje następujące modele rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe


Stanowi z góry określoną kwotę pieniężną, w ramach której Kancelaria wykonuje usługę prawną. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Wynagrodzenie godzinowe


Stanowi określoną stawkę za godzinę usługi prawnej. Stosowane głównie w przypadku Klientów biznesowych. W przypadku Klientów indywidualnych proponowane jest w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę sprawy nie jest możliwe przewidzenie ilości nakładu pracy.

Wynagrodzenie mieszane


Stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego. Stosowane głównie dla Klientów biznesowych, dla których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną. Przewidywane na wypadek przekroczenia ustalonego z Klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego limitu godzinowego, po którym naliczana jest obniżona stawka godzinowa.

Wynagrodzenie z premią za sukces


Stanowi połączenie podstawowego wynagrodzenia ryczałtowego w niższej kwocie wraz z premią (określoną procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez kancelarię usługi. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa