Gwarancja, a rękojmia, czyli jakie prawa ma konsument?

Gwarancja i rękojmia

Kupiłeś nowy sprzęt i chcesz go zwrócić? Zepsuło Ci się obuwie niedawno kupione? Sprawdź jakie masz uprawnienia jako konsument.

Niestety bardzo często wiele osób błędnie sądzi, że zakupioną rzecz mogą dowolnie zwrócić sprzedającemu. Takie uprawnienie przysługuje wyłącznie wówczas, gdy konsument zawarł umowę na odległość (np. przez Internet) bądź umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w hotelu podczas pokazu). Zgodnie z obowiązującym prawem konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i wystarczającym jest złożenie w powyższym terminie samego oświadczenia o odstąpieniu. Takie uprawnienie nie przysługuje natomiast w tradycyjnych sklepach. Oczywiście spora część sklepów taką możliwość daje, jednakże jest to ich dowolna decyzja, nie zaś obowiązek. Pamiętajmy zatem, by upewnić się czy jest możliwość zwrotu, w przeciwnym razie zastanówmy się czy na pewno chcemy daną rzecz nabyć.

Jeśli zakupiony towar ma wady wówczas konsument może złożyć reklamację. Może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi bądź z gwarancji i ma prawo dowolnie je wybrać. Czym się różni rękojmia od gwarancji?

Składając reklamację na postawie rękojmi adresujemy ją do sprzedawcy. Pamiętajmy – rękojmią objęte są wszystkie towary! Jeżeli towar ma wady konsument może zażądać:

  • wymiany towaru na nowy – chyba że wymiana byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. brak towaru) bądź wymagałaby nadmiernych kosztów (np. zepsuł się element o niskiej wartości w stosunku do całego urządzenia)
  • naprawy towaru

Jeżeli wymiana bądź naprawa byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. brak towaru, zaprzestanie produkcji) bądź wymagałaby nadmiernych kosztów (np. zepsuł się element o niskiej wartości w stosunku do całego urządzenia), to wówczas sprzedawca ma prawo nie zrealizować ww. żądań natomiast klient będzie mógł żadać:

  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna

Wybór żądania należy do konsumenta.

Bardzo często przeszkodą do złożenia reklamacji jest brak paragonu. Ale uwaga! Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji tylko dlatego, że nie posiadamy już paragonu, gdyż możemy w inny sposób udowodnić, że zakupiliśmy dany produkt w konkretnym sklepie.

Rękojmia wygasa z upływem dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu.

W przypadku gwarancji reklamację składamy do gwaranta, którym jest najczęściej producent, dystrybutor, importer. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy, w związku z czym nie zawsze ją otrzymamy nabywając dany towar. Gwarancja określa prawa i obowiązki kupującego i stanowi dokument, który otrzymuje kupujący. Czas na realizację roszczeń z tytułu gwarancji określa gwarant, może być dłuższy niż dwa lata, może być krótszy. Zakres odpowiedzialności gwaranta określony jest również w karcie gwarancyjnej.

Konsumencie, pamiętaj! O ile gwarancja jest dobrowolna, o tyle rękojmi w żaden sposób nie może przedsiębiorca wyłączyć. 

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń