Prawo budowlane

Jeżeli jesteś deweloperem, wykonawcą generalnym, podwykonawcą, architektem lub prowadzisz inny podmiot związany z procesem inwestycyjnym i potrzebujesz wsparcia prawnego z nim związanego, to oferta przygotowana przez naszą kancelarię jest specjalnie dla Ciebie.

Zapewnimy Ci fachową i rzetelną pomoc.

  • ocenę stanu prawnego nieruchomości,
  • analizę planu miejscowego lub możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na użytkowanie,
  • analiza oraz sporządzenie umów o roboty budowlane, o dzieło, o prace projektowe,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących m.in. wykonania zwartych umów, odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji, kar umownych, dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty, roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych, kwestii rozwiązania umowy, roszczeń gwarancyjnych.

 

Kancelaria zajmie się sprawami takimi jak:

  • oceną stanu prawnego nieruchomości;
  • analizą oraz sporządzeniem umów o roboty budowlane, o dzieło, o prace projektowe;
  • analizą planu miejscowego lub możliwościami uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  • uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie gruntu.

Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach dotyczących m.in. wykonania zwartych umów, odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji, kar umownych, dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty, roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych, kwestii rozwiązania umowy, a także roszczeń gwarancyjnych.

Zadzwoń