Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby, która była właścicielem majątku. W Polskim prawie spadkowym, z reguły majątkowe prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Kwestie związane z prawem spadkowym reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego zatytułowana „Spadki”. Może się zdarzyć, że spadkodawca spisał testament przed swoją śmiercią, przekazując spadek w całości lub w części osobom, instytucjom niezwiązanym z rodziną lub wybranym członkom rodziny. Nie każdy wie jednak, że testament można podważyć, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 945 § 1 kodeksu cywilnego (k.c.).

Kancelaria adwokacka Kałaska Furmaga przeprowadzi Państwo przez wszelkie kwestie spadkowe związane z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym.

Wyjaśnimy dla Państwa kwestie związane z kolejnością dziedziczenia, tworzeniem testamentów zwykłych i szczególnych, sprawy odnoszące się do zapisu i polecenia testamentowego, zachowku, sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku, kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, umowy dotyczące spadku, a także wiele innych.

Obsługujemy postępowania sądowe związane z podziałem majątku spadkowego oraz dochodzeniem prawa do zachowku.

Zapewniamy doradztwo we wszelkich aspektach związanymi z prawem spadkowym. Po przeanalizowaniu sytuacji możemy doradzić najlepsze rozwiązanie związane ze spadkiem, np. odrzucenie spadku w całości lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku spisanego testamentu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, doradzimy czy zasadne jest podważenie testamentu.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty, które wymagane są przy sprawach związanych ze spadkami.

Zadzwoń