Własność intelektualna

Prawnik od własności intelektualnej

Oferujemy rzetelną pomoc tym klientom, którzy w swojej karierze zawodowej czy prywatnej zetknęli się z problemem wykroczenia na płaszczyźnie  praw autorskich wszelkiego rodzaju: w branży przemysłowej tj. np. naśladownictwo w opatentowaniu produktu  lub artystycznej tj. w imitacji motywu logo czy przywłaszczenie tekstu bez wskazówek o cytowaniu. Świadczymy usługi zarówno tym, którzy stali się ofiarami kradzieży wartości intelektualnej, a także udzielimy stosownych porad tym klientom, którzy zostali w określonej dziedzinie oskarżeni o popełnienie plagiatu.

Co możemy zrobić?

Nasza kancelaria zadba o to, by klient będący ofiarą przywłaszczenia przez osobę trzecią jego dorobku otrzymał wsparcie w  pieniężnej rekompensacie za poniesione straty, które regulowane są zarówno przez kodeks cywilny jak i karny. Stosownym rozwiązaniem, który możemy zaproponować jest również pomoc w wyegzekwowaniu od winowajcy oświadczenia, które ma na celu zniwelować ewentualne przykre skutki plagiatu.

Nasza kancelaria udzieli również fachowej porady  i pomoże polubownie rozwiązać spór przed organem sprawiedliwości tym klientom, którzy zostali zdemaskowani w popełnieniu (czasem i w nieświadomy sposób) plagiatu.

Zajmiemy się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wymaganej do tego rodzaju spraw, m.in.:

  • sporządzaniem pism sądowych,
  • tworzeniem i analizą opinii prawnych,
  • sporządzaniem ekspertyz specjalistycznych,

Zadzwoń