Aleksandra Furmaga

Zespół

Olap

Adwokat Aleksandra Furmaga

Partner Zarządzający

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wpisana na listę adwokacką Izby Warszawskiej.

Prowadzi praktykę w zakresie spraw karnych, karnych skarbowych i przestępczości gospodarczej.

Występuje w imieniu Klientów w czasie postępowań karnych z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej.

Świadczy doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Reprezentuje także klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego.

Zadzwoń