Nasz oferta

Dopasowana do Twoich potrzeb

FORMY

Akceptowanego wynagrodzenia

Stanowi z góry określoną kwotę pieniężną, w ramach której Kancelaria wykonuje usługę prawną. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Stanowi określoną stawkę za godzinę usługi prawnej. Stosowane głównie w przypadku Klientów biznesowych. W przypadku Klientów indywidualnych proponowane jest w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę sprawy nie jest możliwe przewidzenie ilości nakładu pracy.

Stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego. Stosowane głównie dla Klientów biznesowych, dla których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną. Przewidywane na wypadek przekroczenia ustalonego z Klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego limitu godzinowego, po którym naliczana jest obniżona stawka godzinowa.

Stanowi połączenie podstawowego wynagrodzenia ryczałtowego w niższej kwocie wraz z premią (określoną procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez kancelarię usługi. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Czekamy na kontakt

Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie    Zadzwoń