Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste przekształci się we własność. Dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego zamieniona zostanie na opłatę za przekształcenie, która następnie wnoszona będzie przez okres 20 lat. Zwrócić uwagę należy, iż w przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, to wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Użytkowanie wieczyste jest ustanowione na gruncie Skarbu Państwo albo jednostki samorządu terytorialnego i w zależności od tego, kto jest obecnym właścicielm gruntu, inne są tego konsekwencje, m.in. inny organ jest właściwy do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. Ustawa przewiduje również bonifikaty dla osób, które będą chciały dokonać jednorazowej płatności, w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa nawet do 60% (jej wysokość uzależniona jest od czasu, w jakim zostanie uiszczona opłata za przekształcenie). O ile sytuacja właścicieli lokali mieszkalnych posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste nie nastręcza większych problemów, o tyle osoby zainteresowane zakupem mieszkań, które będą miały zostać oddane po 1 stycznia 2019 r. muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami (takimi, jak np. możliwość opóźnień w oddaniu lokalu). Z tego względu konieczne jest zadbanie o odpowiednie zapisy w umowach deweloperskich bądź w przedwstępnych umowach sprzedaży. Obecnie wysuwane są postulaty mające na celu ułatwienia związane z procedurą przekształceniową przede wszystkim dla nowych nabywców nieruchomości. Jak likwidacja użytkowania wieczystego będzie wyglądać w praktyce, dowiemy się już niedługo.

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń