Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Cykl: prawo rodzinne, część 9. 

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?” – to pytanie zadają nam bardzo często nasi Klienci.

Otóż na wysokość alimentów zasądzonych przez Sąd mają wpływ: 

  1. usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  2. możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

Za usprawiedliwione potrzeby dziecka należy uznać rzeczywiste wydatki, jakie są ponoszone na dziecko (koszty wyżywienia, ubrań, kosmetyków, rozrywki, leków etc.). Ocena, które z przedstawionych wydatków są adekwatne do potrzeb i wieku dzieci, należy do Sądu i są uzależnione od postępowania dowodowego (zgromadzonych dokumentów, zeznań świadków etc). Koszty ponoszone na utrzymanie dziecka są w toku każdej sprawy indywidualnie oceniane, w zależności od standardu  życia danej rodziny. Nie należy również zapominać, że dzieci mają prawo do tzw. równej stopy życiowej, tj. utrzymania standardu życia na takim samym poziomie jak ich rodzice.

Możliwości zarobkowe i majątkowe z kolei określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby rodzic przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Nie jest to równoznaczne z rzeczywistymi zarobkami i dochodami, zwłaszcza w przypadku osób, które celowo ukrywają swoje rzeczywiste dochody. Niejednokrotnie zdarza się, że w toku postępowania, zobowiązany do alimentów rodzic nagle zaczyna otrzymywać (fikcyjnie) niższe wynagrodzenie i w takim przypadku określenie możliwości zarobkowych na wyższym poziomie jest zasadne. Oczywiście częstą praktyką jest ograniczenie się przez Sąd do sprawdzenia rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przez rodzica ocenianych m.in. na podstawie zeznania rocznego PIT oraz zaświadczenia o zarobkach – jeżeli dochody te są wiarygodne i adekwatne do wykonywanej pracy oraz stopnia wykształcenia i doświadczenia. Na sytuację majątkową rodzica zobowiązanego wpływa całokształt okoliczności, w tym także zobowiązania i ich wysokość, stałe wydatki

Do dochodu sąd może doliczyć elementy, które co prawda nie podwyższają przychodu rodzica bezpośrednio, ale czynią jego sytuację finansową korzystniejszą, takie jak różnorakie korzyści uzyskiwane od pracodawcy, np. fundusze na posiłki, dodatki na mieszkanie, opłacone przez pracodawcę abonamenty uprawniające do korzystania z prywatnej służby zdrowia lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, oddane do użytku telefony, samochody i inne świadczenia – w części, w jakiej pokrywają one osobiste potrzeby lub służą użytkowi prywatnemu.

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń