Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zapewniamy wsparcie prowadzenia sporów o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji takich jak pasożytnictwo, kopiowanie produktów, wprowadzanie klientów w błąd, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzież know-how, nieuczciwa reklama, wrogie przejęcie pracowników oraz inne.

Redagujemy umowy, doradzamy na etapie przedsądowym, reprezentujemy Klientów w czasie postępowań sądowych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.


Kancelaria Adwokacka Kałaska Furmaga
ul. Obywatelska 26 lok. 3 piętro II
02-409 Warszawa